HD Grad B     AD UA     Känd mentalstatus     Fulltaligt saxbett


Ögon UA  2004-06-10, 2006-02-21 och 2009-01-04


Sperma undersökt 2008-08-18: Bra kvalité, mängd, morfologi och rörlighet på sperman.

Foreldre Besteforeldre Oldeforeldre
Teamaides Amidas Adidas Sorbygården´s Ereck the Champ Sorbygården´s Arras
Zea-Zaras
Ragnarikes Vackra Vera Ragnarrikets Sinkadus av Isfolket
Chamabe´s Amarosa
Verndari´s Embla Mathoaka´s Hope of New Year Sorbygården´s Arras
Mathokaka´s Private collection At Xmas
Mathoaka´s Vina Herminia Flickan Fired to Rossnick
Donna-Schiquita av Lykseth